Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közterületek tisztán tartásáról és az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedésekről

Hatályos: 2023. 09. 01

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.09.01.
a közterületek tisztán tartásáról és az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedésekről
Végső előterjesztői indokolás
A 2023. július 1. napjával az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatai közül kikerül a hulladékgazdálkodás, valamint a hulladékról szóló törvény a rendeletalkotási kötelezettséggel érintett hulladékgazdálkodási témaköröket is jelentősen szűkíti.
Azonban továbbra is önkormányzati rendeletben kell szabályozni a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokat, valamint az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések körét.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában és a 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzatnak rendeletet kell alkotnia az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedésekről. A hulladékgazdálkodásról és a folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 12/2013. (XII.9.) önkormányzati rendeletet pedig szükséges hatályon kívül helyezni és újra szabályozni a közterület tisztántartására vonatkozó rendelkezéseket.
A rendelet-tervezet a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet és a Ht. előírásainak figyelembevételével készült. Rendeletalkotás esetén szükséges figyelembe venni a Ktv. 46. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint a 48. § (3) bekezdésében foglalt állásfoglalási, illetve véleményezési jogkört. Ennek értelmében a rendelet tervezetét a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzatának véleményezésre megküldtük.