Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 05. 31

Tiszainoka Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.


1.§ (1)Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés zárszámadásáról szóló beszámolót


117.568 ezer Ft bevétellel,


108.492 ezer Ft kiadással

hagyja jóvá.


(2) A rendelet 1. számú melléklete Tiszainoka Község Önkormányzata és intézménye 2015. évi éves költségvetési beszámolója kormányzati funkciók szerinti összesítését tartalmazza.

(3)  A rendelet 2. számú melléklete a Tiszainoka Község Önkormányzata (intézmények nélkül) 2015. évi éves költségvetési beszámolója kormányzati funkciók szerinti összesítését tartalmazza.

(4)  A rendelet 3. számú melléklete a Tiszainokai Tiszavirág Óvoda 2015. évi éves költségvetési beszámolója kormányzati funkciók szerinti összesítését tartalmazza.

(5) A rendelet 4. számú melléklete az Önkormányzat vagyonának alakulását a könyvviteli mérleget mutatja be.

(6)  A rendelet 5. számú melléklete a 2015. évi maradvány-kimutatást tartalmazza.

(7) A rendelet 6. számú melléklete Tiszainoka Község Önkormányzatának 2015. évi eredmény-kimutatását tartalmazza.

(8) A rendelet 7. számú melléklete tartalmazza a közvetett támogatások kimutatását.

(9) A rendelet 8. számú melléklete tartalmazza az önkormányzati részesedések kimutatását.

10) A belső kontrollok működésének értékeléséről szóló, a költségvetési szerv vezető által tett nyilatkozatot a 9. számú melléklet szerint tudomásul veszi a képviselő-testület.


2.§ Ezen önkormányzati rendelet kihirdetés követő napon lép hatályba.