Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 19- 2023. 09. 18

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.19.

Tiszainoka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjába foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján a következő rendelet alkotja:

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet 2023. szeptember 18-án lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 10/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez3

2. melléklet a 10/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez4

3. melléklet a 10/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez5

4. melléklet a 10/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez6

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.