Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszainokai Szociális Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások térítési díjairól szóló 7/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 03- 2024. 04. 02

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszainokai Szociális Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások térítési díjairól szóló 7/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.04.03.

Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában, és a 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. §3

4. § Ez a rendelet 2024. április 2-án lép hatályba, és 2024. április 3-án hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.