Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszainokai Szociális Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások térítési díjairól szóló 7/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 02- 2024. 04. 02

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszainokai Szociális Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások térítési díjairól szóló 7/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.04.02.

Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában, és a 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Tiszainokai Szociális Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások térítési díjairól szóló 7/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[) Szociális étkeztetés intézményi térítési díja]

„a) a szolgáltatás 2024. évi önköltsége: 1 530 Ft/fő/ellátási nap
b) az intézményi térítési díj: 990 Ft/fő/ellátási nap
c) kiszállítás 0 Ft/fő/ellátási nap.”

(2) A Tiszainokai Szociális Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások térítési díjairól szóló 7/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Étkezés térítési díja)

„a) reggeli térítési díja: 295 Ft/fő/ellátási nap
b) tízórai térítési díja: 295 Ft/fő/ellátási nap,
c) ebéd térítési díja: 1 095 Ft/fő/ellátási nap,
d) vacsora térítési díja: 285 Ft/fő/ellátási nap.”

(3) A Tiszainokai Szociális Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások térítési díjairól szóló 7/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Vendégétkeztetés)

„a) a szolgáltatás 2024. évi önköltsége: 1 710 Ft/fő/ellátási nap,
b) vendégétkeztetés: 1 250 Ft/fő/ellátási nap
c) vendégétkeztetés kiszállítással: 1 400 Ft/fő/ellátási nap”

2. § (1) A Tiszainokai Szociális Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások térítési díjairól szóló 7/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Házi segítségnyújtás térítési díja (gondozási óra díja)]

„a) személyi gondozás 2024. évi szolgáltatási önköltsége: 995 Ft/gondozási óra /ellátott”

(2) A Tiszainokai Szociális Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások térítési díjairól szóló 7/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 3. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Házi segítségnyújtás térítési díja (gondozási óra díja)]

„c) szociális segítés 2024. évi szolgáltatási önköltsége: 995 Ft/gondozási óra/ellátott”

3. § A Tiszainokai Szociális Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások térítési díjairól szóló 7/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Idősek otthona

a) a szolgáltatás 2024. évi önköltsége: 4 715 Ft/fő/ellátási nap

b) az intézményi térítési díj 2024-ben: 4 000 Ft/fő/ellátási nap”

4. § Ez a rendelet 2024. április 2-án lép hatályba, és 2024. április 3-án hatályát veszti.