Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

Tiszainoka Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 18

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.09.18.
Tiszainoka Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról képviselő-testület dönt.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
A rendelet módosítás az önkormányzat működési bevételeit és a működési kiadásait határozza meg. Az önkormányzati költségvetési rendelet mellékleteit módosítja.
A 3. §-hoz
A rendelet hatályba léptető rendelkezését tartalmazza.