Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 16

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.02.16.
Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról képviselő-testület dönt.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet módosítás az önkormányzat működési bevételeit és a működési kiadásait határozza meg.
A 2. §-hoz
Az önkormányzati költségvetési rendelet mellékleteit módosítja.
A 3. §-hoz
A rendelet hatályba léptető rendelkezését tartalmazza.