Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszainokai Szociális Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások térítési díjairól szóló 7/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 02

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.04.02.
Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszainokai Szociális Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások térítési díjairól szóló 7/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszainokai Szociális Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások térítési díjairól szóló 7/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendeletét az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményei miatt módosítani szükséges
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A Rendelet a szociális étkeztetés intézményi térítési díját, az étkezés térítési díját és a vendégétkeztetés szolgáltatási önköltségét állapítja meg.
A 2. §-hoz
A rendelet a házi segítségnyújtás térítési díja (gondozási óra díja) állapítja meg. A személyi gondozás intézményi térítési díja: 0 Ft/gondozási óra/ellátott, és a szociális segítés intézményi térítési díja: 0 Ft/gondozási óra/ellátott.
A 3. §-hoz
A rendelet az Idősek otthona szolgáltatás 2024. évi önköltségét és az intézményi térítési díját állapítja meg.
A 4. §-hoz
A rendelet hatályba léptető rendelkezését tartalmazza. A Szt. 115. § (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg.