Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019 (VII.31.) önkormányzati rendelete

Medina Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 31- 2019. 07. 30

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bek. c.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  53.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
1.§


A Medina Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.22.) önkormányzati rendelet 10.§ (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„a) A képviselő-testület – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43. § (1) bekezdésére tekintettel – az alakuló ülését a választás eredményének jogerőssé válását követő tizenöt napon belül tartja meg”2.§


Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


Vén Attila                                          dr. Herczig Hajnalka

polgármester                                                   jegyzőKihirdetve: 2019. július 31.


                                                         dr. Herczig Hajnalka

                                                                                   jegyző