Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020 (IX.24.) önkormányzati rendelete

Medina Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 24- 2020. 09. 23

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:


1.§


A 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.


„Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét                                                                              163.453.296,- Ft

b) kiadási főösszegét                                                                               163.453.296,- Ft

c) hiányát                                                                                                                - 0,- Ft

-ban állapítja meg.”2.§A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép.


„3.§

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai

összesen:                                                                                                163.453.296,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről                             64.048.206,- Ft

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről                       10.555.748,- Ft

3. Közhatalmi bevételek                                                                            13.798.300,- Ft

4. Működési bevételek                                                                                 5.175.963,- Ft

5. Felhalmozási bevételek                                                                                         0,- Ft

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                        0,- Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                  15.203.687,- Ft

8. Finanszírozási bevételek                                                                       54.671.392,- Ft

- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele              52.860.853,- Ft”


(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                            163.453.296,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                    0,- Ft

- állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                         0,- Ft


(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                            137.693.861,- Ft

b) felhalmozási bevételek:                                                                       25.759.435,- Ft”
3.§


A R. 4.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.


„4.§


„(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai

összesen:                                                                                                163.453.296,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés                                                                        102.239.824,- Ft

1.1. Személyi juttatás                                                                                29.380.218,- Ft

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó                            3.835.084,- Ft

1.3. Dologi kiadások                                                                                 33.402.014,- Ft

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                   180.000,- Ft

1.5. Egyéb működési célú kiadások                                                           22.352.054,- Ft

1.6 Tartalékok                                                                                          11.279.915,- Ft

1.7. Finanszírozási kiadások                                                                       1.810.539,- Ft

2. Felhalmozási költségvetés                                                                    61.213.472,- Ft

2.1. Beruházások                                                                                      32.606.740,- Ft

2.2. Felújítások                                                                                         26.632.090,- Ft

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások                                                            1.974.642,- Ft


(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                             163.453.296,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                     0,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                        0,- Ft


(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                            102.239.824,- Ft

b) felhalmozási kiadások:                                                                       61.213.472,- Ft”


4.§


A R. 5.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.


„A képviselő-testület az Önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 19 főben határozza meg, ebből 8 fő közfoglalkoztatott.”


5.§

A R. a következő 5/A.§-sal egészül ki.


5. Medina Község Önkormányzat intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete


5/A.§


(1) A Medina Község Önkormányzata bevételi előirányzatai

összesen:                                                                                                163.453.296,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről                             64.048.206,- Ft

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről                       10.555.748,- Ft

3. Közhatalmi bevételek                                                                            13.798.300,- Ft

4. Működési bevételek                                                                                 5.175.963,- Ft

5. Felhalmozási bevételek                                                                                         0,- Ft

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                        0,- Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                  15.203.687,- Ft

8. Finanszírozási bevételek                                                                       54.671.392,- Ft

- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele              52.860.853,- Ft”


(2) Medina Község Önkormányzata bevételiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                            163.453.296,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                    0,- Ft

- állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                         0,- Ft


(3) Medina Község Önkormányzata bevételiből

a) működési bevételek:                                                                            137.693.861,- Ft

b) felhalmozási bevételek:                                                                      25.759.435,- Ft”.


6.§

A R. a következő 5/B.§-sal egészül ki.


„5/B.§


(1) A Medina Község Önkormányzata kiadási előirányzatai

összesen:                                                                                                163.453.296,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés                                                                        102.239.824,- Ft

1.1. Személyi juttatás                                                                                24.892.878,- Ft

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó                            3.147.461,- Ft

1.3. Dologi kiadások                                                                                 33.024.323,- Ft

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                   180.000,- Ft

1.5. Egyéb működési célú kiadások                                                           22.352.054,- Ft

1.6 Tartalékok                                                                                          11.279.915,- Ft

1.7. Finanszírozási kiadások                                                                       7.363.193,- Ft

2. Felhalmozási költségvetés                                                                    61.213.472,- Ft

2.1. Beruházások                                                                                      32.606.740,- Ft

2.2. Felújítások                                                                                         26.632.090,- Ft

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások                                                            1.974.642,- Ft


(2) Medina Község Önkormányzata kiadási előirányzataiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                             163.453.296,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                     0,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                        0,- Ft


(3) Medina Község Önkormányzata kiadási előirányzataiból

a) működési kiadások:                                                                            102.239.824,- Ft

b) felhalmozási kiadások:                                                                       61.213.472,- Ft”„(2) A képviselő-testület Medina Község Önkormányzat engedélyezett létszám keretét 14 főben, közfoglalkoztatási létszámkeretét 8 főben állapítja meg.”


7.§

A R. a következő 5/C.§-sal egészül ki.


„5/C.§


(1) Medina Község Önkormányzat intézmény jelen rendelet 5/A.§ (1) és 5/B.§ (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9.1. és 9.1.1. melléklet tartalmazza.


(2) A képviselő-testület Medina Község Önkormányzat engedélyezett létszám keretét 14 főben, közfoglalkoztatási létszámkeretét 8 főben állapítja meg.”8.§

A R. a következő 5/D.§-sal egészül ki.


„6. A Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény

bevételei és kiadásai, létszámkerete


5/D.§


(1) A Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény bevételi előirányzatai

összesen:                                                                                                    5.552.654,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről                                             0,- Ft

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről                                       0,- Ft

3. Közhatalmi bevételek                                                                                            0,- Ft

4. Működési bevételek                                                                                               0,- Ft

5. Felhalmozási bevételek                                                                                         0,- Ft

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                        0,- Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                  0,- Ft

8. Finanszírozási bevételek                                                                         5.552.654,- Ft

- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                ,- Ft”


(2) A Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény bevételi előirányzataiból

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                5.552.654,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                    0,- Ft

- állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                         0,- Ft


(3) A Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény bevételi előirányzataiból

a) működési bevételek:                                                                                5.552.654,- Ft

b) felhalmozási bevételek:                                                                                       0,- Ft”9.§


A R. a következő 5/E.§-sal egészül ki.


„5/E.§


(1) A Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadási előirányzatai

összesen:                                                                                                    5.552.654,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés                                                                            5.552.654,- Ft

1.1. Személyi juttatás                                                                                  4.487.340,- Ft

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó                               687.623,- Ft

1.3. Dologi kiadások                                                                                      377.691,- Ft

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                              0,- Ft

1.5. Egyéb működési célú kiadások                                                                           0,- Ft

1.6 Tartalékok                                                                                                          0,- Ft

1.7. Finanszírozási kiadások                                                                                     0,- Ft

2. Felhalmozási költségvetés                                                                                    0,- Ft

2.1. Beruházások                                                                                                      0,- Ft

2.2. Felújítások                                                                                                         0,- Ft

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások                                                                          0,- Ft


(2) A Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadási előirányzataiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                                 5.552.654,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                     0,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                        0,- Ft


(3) A Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadási előirányzataiból

a) működési kiadások:                                                                                5.552.654,- Ft

b) felhalmozási kiadások:                                                                                       0,- Ft”


10.§


A R. a következő 5/F.§-sal egészül ki.

„5/F.§

(1) A Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény jelen rendelet 5/D. §(1) és 5/E.§ (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9.2 és 9.2.1. melléklet tartalmazza.


(2) A képviselő-testület a Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény engedélyezett létszám keretét 4 főben állapítja meg.


11.§


A R. 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.


„Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata

összesen:                                                                                                  61.213.472,- Ft

melyből:

- beruházási kiadás                                                                                   32.606.740,- Ft

- felújítási kiadás                                                                                      26.632.090,- Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadás                                                               1.974.642,- Ft”


12.§


A R. 8.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.


„(1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege:                        11.279.915,- Ft”13.§


A R. 1-10. melléklete helyébe jelen rendelet 1-10. melléklete lép.
14.§


Jelen rendelet 2020. szeptember 24. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2020. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.Vén Attila                                         dr. Herczig Hajnalka

polgármester                                                   jegyző
Kihirdetve: 2020. szeptember 24.

                                                dr. Herczig Hajnalka

                                                                                   jegyző

Mellékletek