Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

Medina község településképének védelméről szóló 8/2017 (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 21

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.03.21.
Medina község településképének védelméről szóló 8/2017 (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A módosításra azért vált szükségessé, mert az Országgyűlés 2023. december 30-ai hatállyal több helyen módosította a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt.
Jelen rendelet módosítás célja, hogy a településkép védelméről szóló 2016. évi. LXXIV. törvény 2024. január 1. napjától hatályos rendelkezései átvezetésre kerüljenek az önkormányzati rendeletbe, mert annak összhangban kell lennie a magasabb rendű jogszabályokkal.