Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016 (IX.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 10. 01- 2016. 10. 01

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

  1. §

(1) Pári Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul.

„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetésének főösszegét 134.643 e Ft-ban hagyja jóvá.”

(2) Az Ör. 1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Az Ör. 2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) Az Ör. 3. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.


  1. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
           Farkas Jánosné                                                             Kis-Fehér Katalin

             polgármester                                                                         jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. szeptember 30.
                                                                                                  Kis-Fehér Katalin

                                                                                                            jegyző