Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 30

Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.30.

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.