Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete

Gyanógeregye Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 30

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Gyanógeregye Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról


Gyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:1. §       A rendelet hatálya kiterjed Gyanógeregye Község Önkormányzatára.  


2. §       Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi zárszámadását 30.374.383,- Ft bevétellel, 22.027.343,- Ft kiadással állapítja meg.


3. §       A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

 1. az önkormányzat egységes rovatrendszerét a rendelet 1. melléklete;
 2. a teljesített kiadások alakulását a rendelet 2. melléklete;
 3. a befolyt bevételeket a rendelet 3. melléklete;
 4. az önkormányzat és intézménye engedélyezett létszámkeretét a rendelet 4. melléklete;
 5. az önkormányzat felhalmozási kiadásait, beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a rendelet 5. melléklet;
 6. az önkormányzat költségvetési tartalékát a rendelet 6. melléklete;
 7. az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 7. melléklete;
 8. a finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a rendelet 8. melléklete;
 9. önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a rendelet 9. melléklete tartalmazza;
 10. az önkormányzat 2017. évi működési célú pénzeszközátadását, lakossági támogatását a rendelet 10. melléklete;
 11. az önkormányzat 2017. évi működési célú támogatások bevételeit a rendelet 11. melléklete;
 12. az önkormányzat helyi adóbevételeinek és közhatalmi bevételeinek részletezését a rendelet 12. melléklete;
 13. az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a rendelet 13. melléklete;
 14. az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 14. melléklete;
 15. az önkormányzat vagyonának kimutatását a rendelet 15. melléklete;

  tartalmazza.


  4. §       Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Sejber Tiborné

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. május 29. napján 18,45 órakor kihirdetésre került.Dr. Varga Krisztina

jegyző