Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi illetményalapról szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 31

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi illetményalapról szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.31.

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2024. évi illetményalapról szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.