Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV. 3.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2012. 05. 08- 2012. 05. 07

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV. 3.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2012.05.08.

Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Étv.) meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §1

2. § (1)2

(2) Ez a rendelet csak a szabályozási tervvel együtt értelmezhető és használandó.

3. § Ez a rendelet 2012. május 7-én lép hatályba, és 2012. május 8-án hatályát veszti.

1. melléklet a 7/2012. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez3

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.