Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (V. 6.) önkormányzati rendelete

az újszülött gyermekek szüleinek támogatásáról szóló 22/2006. (X. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 05. 07- 2013. 05. 08

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (V. 6.) önkormányzati rendelete

az újszülött gyermekek szüleinek támogatásáról szóló 22/2006. (X. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2013.05.07.

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján az újszülött gyermekek szüleinek támogatásáról szóló 22/2006. (X.17.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az újszülött gyermekek szüleinek támogatásáról szóló 22/2006. (X. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás megállapítható természetbeni támogatásként is a hatáskör gyakorlójának döntése alapján. Ebben az esetben a támogatás összege elszámolási kötelezettséggel a védőnő részére kerül kifizetésre, aki gondoskodik az újszülött gyermek számára szükséges eszközök és termékek beszerzéséről.”

2. § Az újszülött gyermekek szüleinek támogatásáról szóló 22/2006. (X. 17.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„a) újszülött gyermek szülője: annak a gyermeknek a vérszerinti vagy örökbefogadó szülei, aki e rendelet hatályba lépését követően született, és az egy éves kort még nem haladta meg.”

3. § Ez a rendelet 2013. május 7-én lép hatályba.