Kehidakustány Község Képviselőtestületének 8/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Hatályos: 2016. 09. 28- 2021. 09. 15

Kehidakustány Község Képviselőtestületének 8/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteiről

2016.09.28.

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény 6. § (1) bekezdés meghatározott feladatkörében eljárva az egészségügyi alapellátás körzeteiről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Kehidakustány község közigazgatási területén végzett háziorvosi, fogorvosi, védőnői és iskola-egészségügyi tevékenységre.

2. § (1) Kehidakustány község közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot Kallósd község közigazgatási területével.

(2) A körzet székhelye: 8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. u. 7/a.

(3) Háziorvosi rendelő: 8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. u. 7/a.

3. § (1) Az Önkormányzat a fogorvosi alapellátást Kallósd, Zalacsány, Ligetfalva, Almásháza és Tilaj községekkel közös körzetben biztosítja.

(2) A körzet székhelye: 8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. u. 9.

(3) Fogorvosi rendelő: 8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. u. 9.

4. § (1) Kehidakustány község közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot Kallósd község közigazgatási területével.

(2) A körzet székhelye: 8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. u. 7/a.

5. § (1) Az Önkormányzat a háziorvosi ügyeleti ellátást a Reál-Med Egészségügyi Kft-vel kötött megállapodás alapján biztosítja. Rendelő: Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 7.

(2) A fogorvosi ügyeleti ellátást az IV Dental Kft.-vel kötött megállapodás útján biztosítja. Rendelő: Zalaegerszeg, Ola u. 16.

6. § Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvosi szolgáltató, a védőnő és a fogorvos által biztosított a

a) 8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. u. 7/a. szám alatti háziorvosi rendelőben és a

b) 8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. u. 9. szám alatti fogorvosi rendelőben.

6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő munkanapon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Kehidakustány Község Önkormányzatának a háziorvosi körzet meghatározásáról szóló 14/2002.(XI.11.) önkormányzati rendelete.