Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelete

A Kehidakustány Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 08- 2023. 07. 08

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelete

A Kehidakustány Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.07.08.

Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Kehidakustány Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2023. július 7-én lép hatályba, és 2023. július 8-án hatályát veszti.

1. melléklet a 11/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelethez3

2. melléklet a 11/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelethez4

3. melléklet a 11/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelethez5

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. július 9. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.