Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 7/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 19- 2023. 09. 19

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 7/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.19.

Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában rögzített feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról a következőket rendeli el:

1. § (1) A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 7/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 7/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2023. szeptember 19-én lép hatályba, és 2023. szeptember 20-án hatályát veszti.

1. melléklet a 14/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet a 14/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet