Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

az újszülött gyermekek szüleinek támogatásáról szóló 22/2006. (X.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 04- 2023. 11. 04

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

az újszülött gyermekek szüleinek támogatásáról szóló 22/2006. (X.17.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.11.04.

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján az újszülött gyermekek szüleinek támogatásáról szóló 22/2006. (X.17.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §2

2. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

3. § Ez a rendelet 2023. november 3-án lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. november 5. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.