Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

az újszülött gyermekek szüleinek támogatásáról szóló 22/2006. (X.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 03- 2023. 11. 03

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

az újszülött gyermekek szüleinek támogatásáról szóló 22/2006. (X.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.03.

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján az újszülött gyermekek szüleinek támogatásáról szóló 22/2006. (X.17.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az újszülött gyermekek szüleinek támogatásáról szóló 22/2006. (X. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) E rendelet alkalmazása szempontjából szociális rászorultság, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800%-át..”

2. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

3. § Ez a rendelet 2023. november 3-án lép hatályba.