Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

a hivatali munkaidőn túli, valamint hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló 4/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 29- 2023. 11. 29

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

a hivatali munkaidőn túli, valamint hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló 4/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.11.29.

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján a hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén fizetendő díjakról a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet 2023. november 28-án lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. november 30. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.