Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

a hivatali munkaidőn túli, valamint hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló 4/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 28- 2023. 11. 29

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

a hivatali munkaidőn túli, valamint hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló 4/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.28.

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján a hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén fizetendő díjakról a következőket rendeli el:

1. § A hivatali munkaidőn túli, valamint hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló 4/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén fizetendő díj összege 30.000,- Ft, melyet legkésőbb a házasságkötést megelőző 5. napig kell befizetni a Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11749053-15807511-00000000 számú költségvetési elszámolási számlájára.”

2. § A hivatali munkaidőn túli, valamint hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló 4/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt - választása szerint - a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX törvényben meghatározott szabadidő, vagy anyakönyvi eseményenként 30.000,- Ft összegű díjazás illeti meg, havonta elszámolva.”

3. § Ez a rendelet 2023. november 28-án lép hatályba.