Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása

Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2012. 05. 07

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása

2012.05.07.
Kehidakustány község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008. (VIII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Étv.) meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.