Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról szóló 7/2003.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 04. 01
a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról szóló 7/2003.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §.(1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról szóló 7/2003.(III.27.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja: