Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (VIII. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 1/2015.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 08. 18
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 1/2015.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. §.(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §.(1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 1/2015.(II.10.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja