Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (I. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 01
az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §.(1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 3/2015.(II.27.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja.