Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 7/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 19

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.09.19.
a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 7/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint:
„29. § (1) A fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot.”
Tekintettel arra, hogy
a gyermekétkeztetési szolgáltatást 2023. szeptember 1. napjától új szolgáltató nyújtja,
a szünidei gyermekétkeztetés díja megváltozott,
és a mini bölcsődei gondozási díj tekintetében a rendeletben kifejezett szabályozás szükséges,
a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 7/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet e vonatkozásokban történő módosítása indokolt.