Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 01- 2023. 11. 01

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.01.

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 7/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet

a) 4. §-a,

2. § Ez a rendelet 2023. november 1-jén lép hatályba.