Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 02- 2023. 11. 02

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.11.02.

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2023. november 1-jén lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. november 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.