Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 26- 2023. 09. 26

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.09.26.

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. szeptember 25-én lép hatályba.

(2) Az 1–7. § és az 1–12. melléklet 2023. szeptember 25-én 12 óra 51 perckor lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez9

2. melléklet a 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez10

3. melléklet a 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez11

4. melléklet a 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez12

5. melléklet a 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez13

6. melléklet a 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez14

7. melléklet a 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez15

8. melléklet a 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez16

9. melléklet a 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez17

10. melléklet a 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez18

11. melléklet a 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez19

12. melléklet a 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez20

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. szeptember 27. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 9. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 10. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 11. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 12. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.