Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 29- 2024. 02. 29

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2024.02.29.

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. § Ez a rendelet 2024. február 28-án 15 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez5

2. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez6

3. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez7

4. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez8

5. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez9

6. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez10

7. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez11

8. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez12

9. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez13

10. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez14

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2024. március 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 9. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 10. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.