Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 01

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.11.01.
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
2023. július 1-jét megelőzően az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésének d) pontja alapján a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás keretében gondoskodott - többek között - a védőnői ellátásról. 2023. július 1-jétől a települési önkormányzatok alapellátási feladatai közül kikerült a védőnői ellátás és az állam feladatába került át.
2023. november 1-jétől Zala vármegyében a háziorvosi és a házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást az Országos Mentőszolgálat szervezi meg, a feladatellátás átkerül az Országos Mentőszolgálathoz a települési önkormányzatoktól.
Ezen két ok miatt a védőnői ellátásra és a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásra vonatkozó rendelkezéseket az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendeletből ki kell vezetni a vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezésével.