Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a közterület-használatról szóló 12/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 02- 2024. 01. 02

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a közterület-használatról szóló 12/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2024.01.02.

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében és a közúti közlekedésről szóló az 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 35. § bh) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Jogi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 19/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez3

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2024. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.