Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a közterület-használatról szóló 12/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 01- 2024. 01. 02

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a közterület-használatról szóló 12/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.01.01.

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében és a közúti közlekedésről szóló az 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 35. § bh) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Jogi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A közterület-használatról szóló 12/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 19/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

1. A közterület-használatról szóló 12/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 2. –17. . sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A

B)

2.

A közterületbe benyúló hirdető berendezés, információs tábla, transzparens

2.245,- Ft/hó

3.

Üzletek előtti közterület árusítás céljára

1.585,- Ft/m2/hó

4.

Vendéglátó ipari előkert április 1-től október 31-ig

1.585,- Ft/m2/hó

5.

Vendéglátó ipari előkert november 1-től március 31-ig

790,- Ft/m2/hó

6.

Árusító pavilon

1.585,-Ft/m2/hó

7.

Árusító automata, egyéb árusító berendezés

6.070,- Ft/m2/nap

8.

Mozgóbolt üzemeltetése, mozgó szolgáltató tevékenység, mozgóárusítás heti egy alkalommal történő árusítás

19.535,- Ft/hó

9.

Mozgóbolt üzemeltetése, mozgó szolgáltató tevékenység, mozgóárusítás heti kettő alkalommal

47.390,- Ft/ hó

10.

Mozgóbolt üzemeltetése, mozgó szolgáltató tevékenység, mozgóárusítás heti három vagy több alkalommal

93.985,- Ft/hó

11.

Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag kihelyezése, építési munkaterület létesítése

790,- Ft/m2/nap

12.

Közterületen bármilyen jármű (járműszerelvény) tárolása

9.770,- Ft/db/hó

13.

Mutatványos tevékenység

1.450,- Ft/m2/nap

14.

Technikai bemutató, vásár, közhasználati cikkek, könyvek, népművészeti termékek árusítása

660,- Ft/m2/nap

15.

Egyéb cikkek árusítása

1.190,- Ft/m2/nap

16.

Vendéglátás

1.450,- Ft/m2/nap

17.

Üzletek előtti közterület használat

9.110,- Ft/hó