Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetményalapjáról

Hatályos: 2024. 01. 01- 2024. 12. 30

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetményalapjáról

2024.01.01.

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2024. évi központi költségvetésről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének 35. § bh) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Jogi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével, valamint Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. § A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2024. évben 46.380 Ft.

2. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.