Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és vezetői illetménypótlék megállapításáról szóló 32/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 01- 2024. 01. 02

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és vezetői illetménypótlék megállapításáról szóló 32/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.01.01.

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésében, a 236. § (4) bekezdés a) pontjában és a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 35. § bh) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Jogi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével – Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulásával – a következőket rendeli el:

1. § A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és vezetői illetménypótlék megállapításáról szóló 32/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Hivatalban a 2024. évben az illetménykiegészítés mértéke:

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében: a köztisztviselő alapilletményének 15 %-a,

b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében: a köztisztviselő alapilletményének 15%-a.”

2. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.