Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 25/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 03- 2024. 03. 03

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 25/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2024.03.03.

Csákvár Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 70/A. § -ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda, továbbá Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.2.8. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Jogi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2024. március 4. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.