Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 29- 2024. 05. 29

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről

2024.05.29.

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 35. § b) pont bh) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Jogi és Településfejlesztési Bizottságvéleményének kikérésével, a következőket rendeli el

1. §1

2. §2

3. §3

4. §456

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2024. május 29-én lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

(2) Az 1–4. § és az 1–7. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez7

2. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez8

3. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez9

4. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez10

5. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez11

6. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez12

7. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez13

1

Az 1. § az 5. § (2) bekezdés alapján 2024. május 30-án lép hatályba.

2

A 2. § az 5. § (2) bekezdés alapján 2024. május 30-án lép hatályba.

3

A 3. § az 5. § (2) bekezdése alapján 2024. május 30-án lép hatályba.

4

A 4. § az 5. § (2) bekezdése alapján 2024. május 30-án lép hatályba.

5

A 4. § az 5. § (2) bekezdése alapján 2024. május 30-án lép hatályba.

6

A 4. § az 5. § (2) bekezdése alapján 2024. május 30-án lép hatályba.

7

Az 1. melléklet az 5. § (2) bekezdése alapján 2024. május 30-án lép hatályba.

8

A 2. melléklet az 5. § (2) bekezdése alapján 2024. május 30-án lép hatályba.

9

A 3. melléklet az 5. § (2) bekezdése alapján 2024. május 30-án lép hatályba.

10

A 4. melléklet az 5. § (2) bekezdése alapján 2024. május 30-án lép hatályba.

11

Az 5. melléklet az 5. § (2) bekezdése alapján 2024. május 30-án lép hatályba.

12

A 6. melléklet az 5. § (2) bekezdése alapján 2024. május 30-án lép hatályba.

13

A 7. melléklet az 5. § (2) bekezdése alapján 2024. május 30-án lép hatályba.