Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 31

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről1

2024.05.31.

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 35. § b) pont bh) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Jogi és Településfejlesztési Bizottságvéleményének kikérésével, a következőket rendeli el

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2024. május 29-én lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

(2) Az 1–4. § és az 1–7. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez6

2. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez7

3. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez8

4. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez9

5. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez10

6. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez11

7. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez12

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2024. június 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.