Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 26- 2023. 04. 26

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.04.26.

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet 2023. április 25-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez4

2. melléklet a 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez5

3. melléklet a 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez6

4. melléklet a 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez7

5. melléklet a 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez8

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. április 27. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.