Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 13

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.12.13.
a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
A megyei önkormányzat 2022. évi költségvetését a közgyűlés 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete szabályozza.
A költségvetés módosítására – a közgyűlés munkatervében foglaltak alapján – harmadik alkalommal kerül sor az alábbi módosító tényezők figyelembevételével:
működési célú támogatások ÁH-n belülről
működési bevételek
személyi juttatások
munkaadókat terhelő járulékok
dologi kiadások
egyéb működési célú kiadások
beruházás
tartalék
BEVÉTELEK
A megyei önkormányzat 2022. évi költségvetésének az eredeti előirányzat szerinti bevételi főösszege a hivatalnak nyújtott finanszírozás miatti halmozódás levonását követően 2.981.121.405.- Ft. Az II. negyedéves javasolt előirányzat módosítás 2.981.121.405.- Ft. (Az eredeti költségvetéssel összhangban az adatok forintban szerepelnek.)
A bevételi előirányzat főösszegének módosítását az alábbi előirányzat változások eredményezték az 1., 2., 3, 4 számú melléklet szerinti csoportosításban:

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

1.385.001.815 Ft

Működési bevételek

2.910.404 Ft

Bevételek összesen

1.387.912.219 Ft

1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről
A működési célú támogatások ÁH-n belülről előirányzata 1.385.001.815 Ft-tal emelkedett.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projekt keretében 749.255.545 Ft támogatási előlegben részesült.
Az önkormányzat az Értéktár projekt keretében 6.000.000 Ft támogatásban részesült.
Az önkormányzat a TOP-PLUSZ-3.1.1-21-GM1-2022-00001 projekt keretében 629.400.000 Ft támogatásban részesült.
Az hivatal vonatkozásában az időközi választások lebonyolítására a Nemzeti Választási Iroda által átutalásra került 346.270 Ft.
KIADÁSOK
A megyei önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosított kiadási előirányzat főösszege (a bevételekkel megegyezően) a hivatalnak nyújtott finanszírozás miatti halmozódás levonását követően 2.981.121.405.- Ft. A I. negyedéves javasolt előirányzat módosítás 2.981.121.405.- Ft. (Az eredeti költségvetéssel összhangban az adatok forintban szerepelnek.)
A kiadási főösszeg módosítását az alábbi előirányzat változások eredményezték az 1., 2., 3, 4 számú melléklet szerinti csoportosításban:

Személyi juttatások

327.939 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

47.429 Ft

Dologi kiadások

1.870.663 Ft

Egyéb működési célú kiadások

10.000.000 Ft

Beruházás

779.469 Ft

Tartalék

1.374.886.719 Ft

Kiadások összesen

1.387.912.219. Ft

1. Működési kiadások
A személyi juttatások és járulékok előirányzatát összességében 375.368 Ft-tal kell emelni.
A hivatal vonatkozásában az időközi választások lebonyolítására többlettámogatásként elszámolható személyi juttatásokra, valamint a munkaadókat terhelő járulékokra 346.270 Ft-ot a Nemzeti Választási Iroda a számlánkra utalt. A személyi juttatások és járulékok előirányzatát a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatalnál még 29.098 Ft-tal kellett emelni, mert a Hivatalnál év elején kevesebb összegben volt előirányzat tervezve.
A dologi kiadások előirányzata 1.870.663 Ft-tal emelkedett.
Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 10.000.000 Ft-tal emelkedett a hivatal esetében a Paktum pályázati előleg visszafizetése miatt.
Beruházás előirányzata 779.469 Ft-tal emelkedett.
Tartalékok előirányzata 1.374.886.719 Ft-tal emelkedett a bevételi, kiadási főösszeg egyensúlya miatt.
A módosítás érinti a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal:
1. számú mellékletét
2. számú mellékletét
3 számú mellékletét
6. számú mellékletét
7. számú mellékletét