Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2022. (IX. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 18

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2022. (IX. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.18.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
A megyei önkormányzat 2022. évi költségvetését a közgyűlés 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete szabályozza.
A költségvetés módosítására – a közgyűlés munkatervében foglaltak alapján – második alkalommal kerül sor az alábbi módosító tényezők figyelembevételével:
működési célú támogatások ÁH-n belülről
személyi juttatások
munkaadókat terhelő járulékok
dologi kiadások
beruházás
tartalék
I.
BEVÉTELEK
A megyei önkormányzat 2022. évi költségvetésének az eredeti előirányzat szerinti bevételi főösszege a hivatalnak nyújtott finanszírozás miatti halmozódás levonását követően 1.535.128.830.- Ft. Az II. negyedéves javasolt előirányzat módosítás 1.593.209.186.- Ft. (Az eredeti költségvetéssel összhangban az adatok forintban szerepelnek.)
A bevételi előirányzat főösszegének módosítását az alábbi előirányzat változások eredményezték az 1., 2., 3, 4 számú melléklet szerinti csoportosításban:

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

3.799.236 Ft

Bevételek összesen

3.799.236 Ft

1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről
A működési célú támogatások ÁH-n belülről előirányzata 3.799.236 Ft-tal emelkedett.
Az önkormányzat esetében a Megyei roma nemzetiségi koordinátor bérének fedezetéül kellett emelni 3.468.073 Ft-tal.
A hivatal vonatkozásában az országgyűlési képviselőválasztás és országos népszavazás lebonyolítására többlettámogatásként a Nemzeti Választási Iroda által átutalásra került 331.163 Ft.
KIADÁSOK
A megyei önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosított kiadási előirányzat főösszege (a bevételekkel megegyezően) a hivatalnak nyújtott finanszírozás miatti halmozódás levonását követően 1.535.128.830.- Ft. A I. negyedéves javasolt előirányzat módosítás 1.593.209.186.- Ft. (Az eredeti költségvetéssel összhangban az adatok forintban szerepelnek.)
A kiadási főösszeg módosítását az alábbi előirányzat változások eredményezték az 1., 2., 3, 4 számú melléklet szerinti csoportosításban:

Személyi juttatások

3.349.644 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

449.592 Ft

Dologi kiadások

347.100 Ft

Beruházás

542.100 Ft

Tartalék

-889.200 Ft

Kiadások összesen

3.799.236 Ft

1. Működési kiadások
A személyi juttatások és járulékok előirányzatát összességében 3.799.236 Ft-tal kell emelni.
Az önkormányzat esetében a Megyei roma nemzetiségi koordinátor bére miatt kellett emelni a személyi juttatásokat 3.069.091 Ft-tal, a munkaadói járulékokat 398.982 Ft-tal.
A hivatal vonatkozásában az Országgyűlési képviselőválasztás és országos népszavazás lebonyolítására többlettámogatásként elszámolható személyi juttatásokra 280.553 Ft-ot, valamint a munkaadókat terhelő járulékokra 50.610 Ft-ot a Nemzeti Választási Iroda a számlánkra utalt.
A dologi kiadások előirányzata 347.100 Ft-tal emelkedett a tartalékkal szemben.
Beruházás előirányzata 542.100 Ft-tal emelkedett tartalékkal szemben.
Tartalékok előirányzata 889.200 Ft-tal csökkent a bevételi, kiadási főösszeg egyensúlya miatt.
A módosítás érinti a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal:
1. számú mellékletét
2. számú mellékletét
3 számú mellékletét
6. számú mellékletét
7. számú mellékletét