Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 25

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.04.25.
a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
A vármegyei önkormányzat 2022. évi költségvetését a közgyűlés 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete szabályozza.
A költségvetés módosítására – a közgyűlés munkatervében foglaltak alapján – negyedik alkalommal kerül sor az alábbi módosító tényezők figyelembevételével:
működési célú támogatások ÁH-n belülről
közhatalmi bevételek
működési célú átvett pénzeszközök
felhalmozási célú átvett pénzeszközök
személyi juttatások
munkaadókat terhelő járulékok
dologi kiadások
egyéb működési célú kiadások
beruházás
egyéb felhalmozási célú kiadás
tartalék
Az előterjesztés a rendelet-tervezet indokolásául szolgál.
BEVÉTELEK
A megyei önkormányzat 2022. évi költségvetésének az eredeti előirányzat szerinti bevételi főösszege a hivatalnak nyújtott finanszírozás miatti halmozódás levonását követően 1 535 128 830 Ft. Az IV. negyedéves javasolt előirányzat módosítás 3 117 367 663 Ft. (Az eredeti költségvetéssel összhangban az adatok forintban szerepelnek.)
A bevételi előirányzat főösszegének módosítását az alábbi előirányzat változások eredményezték az 1., 2., 3, 4., 5. számú melléklet szerinti csoportosításban:

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

136 198 491 Ft

Közhatalmi bevételek

47 767 Ft

Működési bevételek

0 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök

617 679 177 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-617 679 177 Ft

Bevételek összesen

136 246 258 Ft

A működési célú támogatások ÁH-n belülről előirányzata 136 198 491 Ft-tal emelkedett, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzat az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projekt keretében 136 198 491 Ft pótlólag támogatási előlegben részesült.
A közhatalmi bevételek módosított előirányzata 47 767 Ft-tal emelkedett, a módosításra a módosított bevételi és kiadási előirányzatok összegének egyensúlya miatt került sor.
A működési célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata 617 679 177 Ft-tal emelkedett, a felhalmozási célú pénzeszközök módosított előirányzata 617 679 177 Ft-tal csökkent, az előirányzat átcsoportosítást az adatszolgáltatásokkal való egyezőség tette szükségessé.
KIADÁSOK
A vármegyei önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosított kiadási előirányzat főösszege (a bevételekkel megegyezően) a hivatalnak nyújtott finanszírozás miatti halmozódás levonását követően 1 535 128 830 Ft. A IV. negyedéves javasolt előirányzat módosítás 3 117 367 663 Ft. (Az eredeti költségvetéssel összhangban az adatok forintban szerepelnek.)
A kiadási főösszeg módosítását az alábbi előirányzat változások eredményezték az 1., 2., 3, 4., 5. számú melléklet szerinti csoportosításban:

Személyi juttatások

10 059 767 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

2 155 000 Ft

Dologi kiadások

-2 838 847 Ft

Egyéb működési célú kiadások

0 Ft

Beruházás

2 113 280 Ft

Felújítások

0 Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások

9 997 638 Ft

Tartalék

114 759 420 Ft

Kiadások összesen

136 246 258 Ft

A személyi juttatások előirányzata 10 059 767 Ft-tal emelkedett, az előirányzat módosítás a 2022. december havi nettó bérek 2022. évi kifizetése miatt szükséges.
Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 9 997 638 Ft-tal emelkedett, a mosonmagyaróvári különleges gazdasági övezet infrastrukturális fejlesztése miatt az IMMO-REÁL Ingatlanhasznosító és Ingatlankezelő Kft-nek átadott 9 997 638 Ft felhalmozási támogatás.
A beruházások előirányzata 2 113 280 Ft-tal emelkedett, az önkormányzatnak vásárolt íróasztal és tárgyalóasztal értékével módosult.
A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások előirányzata és tartalék előirányzata a bevételi és kiadási előirányzatok főösszegének egyensúlya miatt került módosításra.
A módosítás érinti a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal:
1. számú mellékletét
2. számú mellékletét
3 számú mellékletét
6. számú mellékletét
7. számú mellékletét