Kismarja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021(I.21..)

Kismarja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021.(I. 21.) ÖR. sz. rendelete a Helyi adókról szóló 5/2016.(II. 23.) ÖR. számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 22- 2021. 01. 22

Kismarja Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2021.(I. 21.) ÖR. sz. rendelete

a Helyi adókról szóló 5/2016.(II. 23.) ÖR. számú rendelet módosításárólKismarja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, illetve a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdése, 6. §., valamint a 43. (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A Helyi adókról szóló 5/2016.(II. 23.) ÖR. sz. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ Az iparűzési adó mértéke iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,5 %-a.”


2. §


Hatályát veszíti a Rendelet 2. § (2) bekezdése.


3. §


  1. Ez a rendelet 2021. január 22.-én lép hatályba.


  1. A rendelet 2021. január 23.-án hatályát veszti, de rendelkezéseit 2021. január 01. naptól kell alkalmazni.


Kismarja, 2021. január 21.
Farkas István Attila                                                                          Fekéné Tarcsi Csilla

    polgármester                                                                                             jegyző