Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről és módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 03- 2022. 11. 03

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről és módosításáról

2022.11.03.

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.21.) önkormányzati rendelet.

2. § Hatályát veszti a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet.

3. § Hatályát veszti a 2014. évi költségvetési zárszámadásról szóló 7/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet.

4. § Hatályát veszti a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet.

5. § Hatályát veszti a 2015. évi költségvetési zárszámadásról szóló 5/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelet.

6. § Hatályát veszti a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

7. § Hatályát veszti a 2016. évi zárszámadásról szóló 5/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet.

8. § Hatályát veszti a Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet.

9. § Hatályát veszti a 2017. évi költségvetési zárszámadásról szóló 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

10. § Hatályát veszti a Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet.

11. § Hatályát veszti a 2018. évi költségvetési zárszámadásról szóló 4/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet.

12. §1

13. § Hatályát veszti a Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásról szóló 8/2020. (VII. 6.) önkormányzati rendelet.

14. §2

15. §3

16. §4

17. §5

18. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 12. § és a 15. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 14. § és a 17. § 2024. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 16. § 2025. január 1-jén lép hatályba.

1

A 12. § a 18. § (2) bekezdés alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

2

A 14. § a 18. § (3) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

3

A 15. § a 18. § (2) bekezdés alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

4

A 16. § a 18. § (4) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

5

A 17. § a 18. § (3) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.