Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 05. 06

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:Általános rendelkezések
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat valamennyi költségvetési intézményére.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi szinten összesített bevételi főösszegét  1.910.894 eFt-os módosított előirányzat mellett, 1.818.830 e Ft-ban míg a kiadási főösszegét 1.910.894 eFt-os módosított előirányzat mellett, 1.300.878 eFt-ban állapítja meg.           3.§


A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2013. évi  beszámolóját eredeti, módosított előirányzat, valamint teljesítés szerinti részletezettséggel, a költségvetési bevételek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet szerint fogadja el.

A Képviselő-tesetület az önkormányzati szakfeladat eredeti, módosított előirányzat, valamint teljesítés szerinti részletezettséggel, a költségvetési bevételek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 2. melléklet szerint fogadja el.          5.§


A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolójának bevételi főösszegét 169.105 eFt-ban, a kiadási főösszegét pedig 164.885 eFt-ban, a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.                                                                         6.§


A Képviselő-testület a Pátyolgató Óvoda 2013. évi beszámolójának bevételi főösszegét az 4. melléklet szerint 196.199 eFt-ban, a kiadási főösszegét pedig 195638 eFt-ban hagyja jóvá.7.§


A Képviselő-testület a Művelődési Ház és községi könyvtár 2013. évi beszámolójának bevételi főösszegét 32.499 eFt-ban, míg a kiadási főösszegét 31.863 eFt-ban hagyja jóvá, a 5. melléklet szerint.8.§


A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait – beruházások, és felújítások bontásban – feladatonként a 6.  melléklet szerint hagyja jóvá. E szerint az önkormányzat 2013. évi beruházásait 69.324 eFt-os módosított előirányzat mellett 56.394 e Ft-ban, a felújításokat pedig 47.416 eFt-os módosított előirányzat mellett, 48.110 eFt-ban hagyja jóvá.
9.§


A Képviselő-testület az államháztartásról szóló CXCV. törvény 91.§ c.) pontja szerinti vagyonkimutatást a 7. melléklet alapján fogadja el.
                                                                        10.§


A Képviselő-testület az államháztartásról szóló CXCV. törvény 91. § b.) pontja szerinti hitelállomány, és adósság szolgálati kimutatást a 8. melléklet szerint fogadja el.11.§


A Képviselő-testület az önkormányzat által realizált 2013. évi adóbevételeket a 9.  melléklet szerint hagyja jóvá.12.§


A Képviselő-testület az államháztartásról szóló CXCV. törvény 91. § d.) pontjában meghatározott, a helyi önkormányzat tualjdonában álló gazdálkodó szervezetekről szóló tájékoztatót a 10. melléklet szerint fogadja el.

                                                                     13.§


A Képviselő testület az Önkormányzat módosított pénzmaradványát 512.475e Ft-ban  hagyja jóvá, amit a 2014. évi költségvetés általános tartalék keretébe vezet át.


Záró rendelkezések


14.§


  1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  1. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.14) önkormányzati rendelete.


  1. E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Székely László                                              dr. Guba Zsolt

            polgármester                                            jegyző

Záradék:


E rendelet a mai napon kihirdetve.Páty, 2014. május 5.
                                                                                              dr. Guba Zsolt

                                                                                                     jegyző

Mellékletek