Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2015.(I.15.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 6/2014. (VII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 01. 16- 2015. 01. 16

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) alpontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és a 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

Tiszaörs Községi Önkormányzat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 6/2014. (VII. 11.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbi szerint módosítja.

1. §

Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. §


E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az ezt követő napon hatályát veszíti.