Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 05- 2023. 10. 04

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.10.05.

Tiszaörs Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 11/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez3

2. melléklet a 11/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez4

3. melléklet a 11/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez5

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.